Chị Hồ Thị Xuân Huy

Biên tập viên Báo Người Lao Động và giảng viên chuyên ngành Báo chí – Truyền thông

Chị Xuân Huy tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế (International Relations) ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh) và hoàn tất bậc Thạc sĩ ngành này ở đây vào năm 2016. Sau đó, chị tiếp tục lấy tấm bằng Thạc sĩ thứ hai ở về Chính sách công – chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý tại trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright vào năm 2020. Chị khởi đầu lĩnh vực Báo chí – truyền thông với công việc Biên tập viên Đài Truyền hình TP HCM (HTV) và hiện nay là Biên tập viên Báo Người Lao Động. Ngoài làm báo, chị tham gia giảng dạy lĩnh vực này tại một số trường Đại học, Cao đẳng.