Chị Lê Thị Kim Hồng

Giám đốc pháp lý của GSK

Chị Kim Hồng có hơn 20 năm làm cố vấn nội bộ cho Tập đoàn Đa quốc gia hàng đầu trong ngành dược phẩm và hàng tiêu dùng nhanh: GlaxoSmithKline, British American Tobacco, Unilever, Friesland Campina với thị trường phủ sóng: Việt Nam-Campuchia-Lào-Myanmar-Papa New Guinea. Đồng thời, chị cũng là giảng viên trường Logistics và Hàng không Việt Nam từ năm 2014