Anh Vũ Văn Định

Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, anh Định công tác giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM từ năm 2004 tới nay. Ngoài ra, anh có tham ra dự án xây dựng một số trường đại học, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng trong vai trò quản lý của nhà thầu chính, nhà thầu tư vấn.