Cảm ơn bạn đã tham gia Thử thách Hiểu về Chính sách công của Trường Fulbright!

Kết quả sẽ được gửi đến hộp thư bạn đã cung cấp.

Bạn cũng có thể làm lại Chuỗi thử thách này để đạt được kết quả cao hơn và nhận được suất tư vấn 1-1 với cựu học viên Thạc sĩ Chính sách công thuộc đúng lĩnh vực bạn đang theo đuổi!

Làm lại thử thách

Cảm ơn bạn đã tham gia Thử thách Hiểu về Chính sách công của Trường Fulbright!

Kết quả sẽ được gửi đến hộp thư bạn đã cung cấp.

Bạn cũng có thể làm lại Chuỗi thử thách này để đạt được kết quả cao hơn và nhận được suất tư vấn 1-1 với cựu học viên Thạc sĩ Chính sách công thuộc đúng lĩnh vực bạn đang theo đuổi!

Làm lại thử thách