Cảm ơn bạn đã tham gia Thử thách Hiểu về Chính sách công của Trường Fulbright!

Kết quả sẽ được gửi đến hộp thư bạn đã cung cấp.

Kết quả của bạn thật ấn tượng đó! Kết quả này cho thấy bạn có sự quan tâm đến các vấn đề xã hội và phần nào hiểu về Chính sách công. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Chính sách công thông qua Chương trình Thạc sĩ Chính sách công của Trường chính sách công và Quản lý Fulbright. Hãy đặt lịch để nhận được tư vấn trực tiếp A-Z về chương trình với Bộ phận Tuyển sinh nhé!

Cảm ơn bạn đã tham gia Thử thách Hiểu về Chính sách công của Trường Fulbright!

Kết quả sẽ được gửi đến hộp thư bạn đã cung cấp.

Kết quả của bạn thật ấn tượng đó! Kết quả này cho thấy bạn có sự quan tâm đến các vấn đề xã hội và phần nào hiểu về Chính sách công. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Chính sách công thông qua Chương trình Thạc sĩ Chính sách công của Trường chính sách công và Quản lý Fulbright. Hãy đặt lịch để nhận được tư vấn trực tiếp A-Z về chương trình với Bộ phận Tuyển sinh nhé!