Chị Đỗ Minh Tâm

Tư vấn tại GIZ-MOIT

Chị Đỗ Minh Tâm có kinh nghiệm làm việc với các công ty, tổ chức quốc tế (Canon Việt Nam Co. Ltd, WWF-Vietnam,…) về kỹ thuật môi trường, sản xuất và khai thác mỏ, và năng lượng và điện. Chị có mười năm kinh nghiệm trong mảng phân tích chính sách, thực thi các yêu cầu tuân thủ và quy định của pháp luật. Chị có bằng Thạc sĩ Chính sách Công của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright Việt Nam, và Bằng Cử nhân Địa chất của Đại học Quốc Gia Hà Nội. Chị đã từng là nghiên cứu viên tại Agora Energiewende, Smart Energy for Europe Platform (SEFEP) GmbH