Chị Nguyễn Thị Lan Anh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng

Chị làm trong lĩnh vực phát triển xã hội, đặc biệt là nhóm yếu thế như người khuyết tật”. Mình sẵn sàng hỗ trợ bạn với những thông tin liên quan đến Quản lý nhà nước với lĩnh vực CSO hoặc các chính sách thực thi pháp luật cho người yếu thế.