Chị Nguyễn Huỳnh Thu Trúc

CEO Công ty TNHH CHẤN THANH

Chị Trúc tốt nghiệp Đại học Ngân hàng 1993. Hiện chị đang điều hành các công ty về giáo dục mầm non, giáo dục sáng tạo và xuất khẩu hạt điều trên sàn Amazon. Chị đã tốt nghiệp Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright năm 2002, và Chương trình Thạc sỹ chính sách công Fulbright năm 2020.