Anh Phan Hồng Quân

Trưởng ban Hội viên Hiệp hội Blockchain Việt nam (VBA)

Anh Hồng Quân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đầu tư và công nghệ blockchain. Anh có kỹ năng tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và tư vấn M&A. Kỹ năng lãnh đạo và tinh thần kinh doanh mạnh mẽ được trau dồi bởi một Nghiên cứu sinh tại FSPPM đã xây dựng nên sự nghiệp danh giá cũng như hành trình cá nhân của anh.