Chị Nguyễn Thị Hoài Nam

Chuyên gia Quan hệ Chính phủ

Chị Hoài Nam đã theo đuổi sự nghiệp kiểm toán thuế cho Chính phủ hơn bốn năm sau khi hoàn thành bằng cử nhân tài chính ngân hàng.
Với mong muốn mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình, chị đã theo học bằng Thạc sĩ về chính sách công của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Chuyên môn của chị về chính sách thuế và vận động chính sách cuối cùng đã đưa chị trở thành một chuyên gia quan hệ chính phủ, nơi chị tư vấn cho các công ty về việc điều hướng môi trường pháp lý và làm việc với các quan chức chính phủ.
Chị hướng đến thúc đẩy các chính sách có lợi cho cả doanh nghiệp và công chúng và tận tâm tạo ra tác động tích cực đến bối cảnh pháp lý.