Chị Ngô Nguyễn Thảo Vy

Giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Chị có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế và bảo vệ dữ liệu. Chị có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế và bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại FSPPM. Chị cũng hoàn thành khóa học về phát triển kinh tế và công nghệ tại Trường Harvard Kennedy (Đại học Harvard) vào năm 2022. Chị là tác giả và đồng tác giả của các sách chuyên khảo được xuất bản bởi Nhà xuất bản Brill Niijhoff và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về các chủ đề luật thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp.