Anh Nguyễn Phú Hiển

Giám đốc Phát triển cho công ty Ecoplexus tại Việt Nam

Anh Hiển đã tham gia vào ngành Năng lượng Tái tạo ngay từ những năm 2016, công việc của anh đòi hỏi sự thấu hiểu về định hướng của Nhà nước trong bối cảnh nhiều yếu tố quốc tế thay đổi liên tục.