Chị Trần Hương Giang

Chuyên gia cao cấp về Kinh tế và Chính sách tại Công ty tư vấn quốc tế enCity

Chuyên gia cao cấp về kinh tế và chính sách của công ty tư vấn quốc tế enCity; nhà tư vấn và cố vấn địa phương xây dựng và vận hành khung pháp lý cho thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam; chuyên viên tham gia các dự án nghiên cứu độc lập và trợ giảng tại FSPPM. Chị là một trong những tác giả viết và biên soạn Báo cáo thường niên ĐBSCL 2020 và 2022, có kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn tại vùng TP.HCM và nhiều địa phương ở ĐBSCL, ĐBSH. Chị Giang tốt nghiệp Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2005, có bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright năm 2010.