Anh Phạm Trường Sơn

Giám đốc Tình Thân Foundation

Anh Sơn tốt nghiệp chương trình Quản trị tổ chức tại Viện Quản trị châu Á của Philippines, tham gia các khóa đào tạo về quyền con người, phát triển cộng đồng tại các nước Đông Nam Á, và năm 2021 anh lấy bằng thạc sĩ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Anh Sơn có hơn 26 năm hoạt động mạnh trong lĩnh vực phi chính phủ/phi lợi nhuận tại miền Nam với nhiều vai trò như Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN – chuyên hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện viên và nhà tài trợ để thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam.